ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2225-2412  
E-mail   :  2e.center@gmail.com