กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

BEC Law

ณ ปัจจุบัน (24 มกราคม 2566) คณะกรรมการได้มีมิตเห็นชอบการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ อาคารอนุรักษ์พลังงาน ในการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

สามารถ Download กฎหมายต่าง ๆ ได้ที่ ไฟล์แนบ ด้านล่าง