รายชื่อ ผู้ช่วย ผู้ตรวจประเมินฯ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตร ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินฯ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ซึ่งดำเนินการจัดอบรมไป 10 รุ่นในช่วงปี 2565 มีรายชื่อตามไฟล์แนบด้านล่าง