เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (SOLAR THERMAL HYBRID AIR CONDITIONERS)

          ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ โดยบริษัท Bayat Energy  ได้พัฒนาไว้จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) Wall-Mounted  2) Floor Standing 3) Ceiling 4) Cassette แต่ละรูปแบบจะมีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของห้องปรับอากาศ โดยลักษณะที่สำคัญของเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์คือความสามารถในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย   30%

 

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

 ที่มา : http://ienergyguru.com​

          เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำงานโดยอาศัยหลักการแบบผสมผสาน (hybrid principle) โดยมันจะดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์มายังแผงรับความร้อนแบบสุญญากาศ (a vacuum solar collector) สารทำความเย็นจากเครื่องอัด (Compressor) ซึ่งวิ่งอยู่ในท่อทองแดงผ่านเข้าไปในชุดของแผงรับความร้อนเพื่อการแลกเปลี่ยนความร้อน สารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากพลังงานแสงอาทิตย์จะกลับเข้าสู่กระบวนการระบายความร้อน (Condenser) และสู่การลดความดันในวงจรทำความเย็นของระบบปรับอากาศและให้ความเย็นที่ชุด Evaporator  ซึ่งพลังงานที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้การใช้พลังงานโดยรวมของเครื่องปรับอากาศลดลงเนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีความต้องการเครื่องอัด (Compressor) ที่มีขนาดเล็กลง  ระบบดังกล่าวนี้จะใช้ร่วมกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ four-fold type heat exchanger  ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ โดยชุดแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้จะมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มขึ้น  20-30% เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ V-type และแบบ flat plat heat ที่ใช้งานกันอยู่โดยทั่วไป ซึ่งส่งผลให้เครื่องปรับอากาศชนิดนี้มีประสิทธิภาพทำความเย็นที่สูงขึ้น

ที่มา : http://ienergyguru.com