โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building

ZEB

พพ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building อาคารแห่งนี้จะตั้งอยู่ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ