การออกบูธกิจกรรมงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562”

              ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงาน ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครฯ  โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

           ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเพ้นท์ถุงผ้ากับทีมดารานักแสดง การสาธิตการเพาะชำต้นไม้ ชมนิทรรศการความรู้ค่าฝุ่นละอองPM2.5 การสาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ นิทรรศการการจัดการขยะด้วยตัวเอง การสาธิตการทำชุดบำบัดน้ำเสียฉบับครัวเรือน นิทรรศการให้ความรู้จากองค์กรภายนอกต่าง ๆ ด้านการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

             ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้นำ บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้ กับบุคลากรในโรงพยาบาล และชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน