การออกบูธกิจกรรมงาน “ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019”

              ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา Hall 101-104 กรุงเทพมหานครฯ โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

           ภายในงานประกอบด้วยการประชุมเชิงวิชาการ งานแสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนการใช้ Building Simulation ออกแบบอาคาร การแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้านพลังงานจาก 45 ประเทศ  และพาวิลเลียนด้านพลังงาน จาก 7 ประเทศ คือ จีน อินเดีย เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา  การจัดแสดงแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น Canadian Solar, JinkoSolar, LOCK Solar, LONGi Solar, REC Solar เป็นต้น

             ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้นำ บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แก่ผู้เข้าร่วมงาน