กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

        นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 โดยในปีนี้ มีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 18 อาคาร จาก 10 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยฉลากระดับดีเด่น จำนวน 1 อาคาร ฉลากระดับดีมาก จำนวน 15 อาคาร และฉลากระดับดี จำนวน 2 อาคาร อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้มีอาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอีกจำนวน 114 อาคาร จาก 33 หน่วยงาน

        ภายในงานมี 4 หน่วยงาน ร่วมออกบูธได้แก่ บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมโครไฟเบอร์ จำกัด บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด อีกทั้งมีสำนักข่าวใหญ่หลายแห่งเข้าร่วมงาน ได้แก่ ททบ. 5 อสมท. เป็นต้น