เปิดรับสมัคร "หลักสูตรผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"

📣 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor) ประจำปี 2566 สำหรับวิศวกรและสถาปนิก (ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม)
📣 เปิดรับสมัครแต่ละรอบเวลา 9.00 น. 🕘 เป็นต้นไป
📣 รับจำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 30 คน ลงทะเบียนฟรี 🆓
📣 สมัครก่อน ได้รับสิทธิจองที่นั่งก่อน
เปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น‼️
รุ่นที่ 1️ – รุ่นที่ 3️ เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 คลิกที่นี่👇🏻

https://shorturl.at/zKLTZ

รุ่นที่ 4️ – รุ่นที่ 6️ เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่👇🏻
https://shorturl.at/aeY03

รุ่นที่ 7️– รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 คลิกที่นี่👇🏻
https://shorturl.at/dpX19

🧨 พิจารณาจากใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น💯
📣 โปรดเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code ตามรูปด้านล่าง👇🏻
https://shorturl.at/bdhEJ