เปิดรับสมัคร "หลักสูตรผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" หรือ BEC Auditor ประจำปี 2567

📣 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor) ประจำปี 2567
สำหรับวิศวกรและสถาปนิก (ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม)
โดยการสมัครอบรมในครั้งนี้ กรุณาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน

📣 เปิดรับสมัครทุกรุ่นพร้อมกัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
📣 เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ‼️
📣 โปรดเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
📣 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

📣 รับสมัครแล้ว คลิ้ก https://shorturl.at/vCIQ9

อบรมภาคทฤษฎี Online ผ่านระบบ Zoom 1 วัน
อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 วัน
และสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1 วัน รายละเอียดตามที่ปรากฏในภาพ
 

หากมีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศูนย์ให้คำปรึกษา BEC
02-225-2412