ระบบการนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน (Daylighting System)

การออกแบบอาคารในปัจจุบันต้องคำนึงถึงสภาวะโลกร้อน และความยั่งยืนการออกแบบการใช้แสงธรรมชาติในอาคารมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์สำคัญในการปรับลดการใช้พลังงานลง คือการลดแสงแดดและความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารที่มีการปรับอากาศ โดยการนำกลยุทธ์และระบบแสงธรรมชาติขั้นสูงนี้มาประยุกต์ใช้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของอาคารได้ ปรับปรุงได้ง่าย และควบคุมคุณภาพของแสงในอาคารได้ บทความนี้เป็นการนำเสนอการนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน จำนวน 12 แบบดังนี้

 1. หิ้งสะท้อนแสง (Light Shelves)
 2. บานเกล็ดและมู่ลี่ (Louvers and Blind Systems)
 3. แผงปริซึม (Prismatic Panels)
 4. แผงบังแดดที่ตัดด้วยเลเซอร์ (Laser-Cut Panels)
 5. สกายไลท์แบบเลือกมุม (Angular Selective Skylight)
 6. อุปกรณ์กำหนดทิศทางแสง (Light-Guiding Shades)
 7. กระจกนำแสง (Sun-Directing Glass)
 8. กระจกนำแสงซีนิทัล (Zenithal Light-Guiding Glass with Holographic Optical Elements)
 9. ระบบบังแดดแบบเลือกทิศทาง (Directional Selective Shading Systems Using)
 10. ระบบเพดานท่อแสง (Anidolic Ceilings)
 11. ท่อนำแสงแอนโดลิก (Anidolic Zenithal Openings)
 12. มู่ลี่แสงอาทิตย์แอนโดลิก (Anidolic Solar Blinds)

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไฟล์บทความได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้