Report

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร จังหวัด ประเภทอาคาร ปีงบประมาณ ภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงานที่ส่งตรวจ หน่วยงานเจ้าของอาคาร
2e62-046 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - Bangkok Horizon สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
2e62-045 บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - Chateau in town @เสนาสเตชั่น อาคาร B กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2e62-044 บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - Chateau in town @เสนาสเตชั่น อาคาร A กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2e62-043 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - อาคาร ท.103 นนทบุรี สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2e62-042 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร C กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e62-040 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร A กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e62-041 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร B กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e62-038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - อาคารศูนย์กายวิภาคและฝึกทักษะคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2e62-037 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด - อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาคารชุมนุมคน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2e62-036 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร C กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด
2e62-034 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร A กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด
2e62-035 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร B กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด
2e62-033 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - อาคารกายวิภาคศาสตร์ทางคลินิก สมุทรปราการ สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2e62-031 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อาคารโรงพยาบาลสัตว์ เชียงใหม่ สถานศึกษา ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2e62-032 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ สถานศึกษา ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2e62-029 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารอุทยานเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2e62-030 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ระยอง อาคารชุมนุมคน ภาคตะวันออก ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2e62-028 สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา - สำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา
2e62-027 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - อาคารที่ทำการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ (สตง.) (ปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-026 สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น - อาคาร E (ปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น
2e62-025 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - อาคารหอประชุม นครราชสีมา อาคารชุมนุมคน ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2e62-024 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - VERY2 Condominium (Building-A) สมุทรปราการ อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เทคลิฟวิ่ง จำกัด
2e62-023 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - THE RICHY CONDOMINIUM กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
2e62-021 บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด - อาคารปิโตรพลัสกรุ๊ป กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด
2e62-020 บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด - อาคารปิโตรพลัสกรุ๊ป กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด
2e62-022 การเคหะแห่งชาติ - อาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น (อาคาร 6) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ
2e62-019 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - อาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงานศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา สำนักงาน ภาคใต้ ภาครัฐ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
2e62-017 บริษัท เคแปลน จำกัด - มารินาแจด คอนโดมิเนียม ปทุมธานี อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เคแปลน จำกัด บริษัท ทรี เรียลเอสเตท จำกัด
2e62-018 บริษัท เคแปลน จำกัด - ปิยพัทธ์เพลส คอนโดมิเนียม อาคาร A ชลบุรี อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท เคแปลน จำกัด บริษัท ปิยพัทธ์เพลส จำกัด
2e62-016 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี สำนักงาน ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ