ไฟล์ดาวน์โหลด

รายชื่อ ผู้ช่วย ผู้ตรวจประเมินฯ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตร ผู้ช่วย ผู้ตรวจประเมินฯ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งดำเนินการจัดอบรมไป 10 รุ่นในช่วงปี 2565 มีรายชื่อตามไฟล์แนบด้านล่าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

ณ ปัจจุบัน (24 มกราคม 2566) คณะกรรมการได้มีมิตเห็นชอบการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ อาคารอนุรักษ์พลังงาน ในการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building

พพ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building อาคารแห่งนี้จะตั้งอยู่ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน