ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

เปิดรับสมัคร "หลักสูตรผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"

📣 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor) ประจำปี 2566 สำหรับวิศวกรและสถาปนิก

คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติเห็นชอบการบังคับใช้ BEC กับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ณ ปัจจุบัน (24 มกราคม 2566) คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ อาคารอนุรักษ์พลังงาน ในการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ประกาศขั้นตอนการให้บริการตรวจประเมินแบบฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

1. ป้อนข้อมูลเบื้องต้นของอาคารลงในแบบฟอร์ม ศออ.02 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : Download 2. รวบรวมข้อมูลแบบก่อสร้างอาคาร และบันทึกลงแผ่ น CD ในรูปของไฟล์ AutoCAD หรือ PDF

การออกบูธกิจกรรมในงานสัมมนาวิชาการความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธ ใน งานสัมมนาวิชาการความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม