การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e63-003 อาคารศูนย์สาธิต และ อาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค
2e63-041 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ
2e63-040 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางกรวย
2e63-038 อาคารสำนักงาน 2
2e63-035 อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building)
2e63-036 อาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Building) อาคาร 1
2e63-037 อาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Building) อาคาร 2
2e63-034 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2e63-043 อาคาร 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2e63-044 อาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์)
2e63-033 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2
2e63-028 โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 อาคาร 1
2e63-031 โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 อาคาร 4
2e63-029 โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 อาคาร 2
2e63-032 โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 อาคาร 5
2e63-030 โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 อาคาร 3
2e63-026 โครงการเดอะ พาโนร่า บ้านอำเภอ อาคาร C
2e63-024 โครงการ เดอะ พาโนร่า บ้านอำเภอ อาคาร A
2e63-027 โครงการเดอะ พาโนร่า บ้านอำเภอ อาคาร D
2e63-023 อาคารอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์
2e63-021 อาคารชุดพักอาศัย TC Residence
2e63-022 MGC LADPHRAO HEADQUATER
2e63-011 อาคาร “เรียนรู้ สร้างสรรค์” 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์
2e63-018 โครงการศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 อาคาร 4
2e63-016 โครงการศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 อาคาร 2
2e63-019 โครงการศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 อาคาร 5
2e63-015 โครงการศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 อาคาร 1
2e63-020 โครงการศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ-วงเวียนใหญ่
2e63-013 อาคารชุดพักอาศัย คสล. 8 ชั้น จังหวัดปทุมธานี อาคาร B
2e63-014 : อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)