การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e62-015 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด - สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บางพลี
2e62-014 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - VERY LASALLE CONDOMINIUM
2e62-013 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด - อาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง
2e62-011 บริษัท เบนชิค จำกัด - Alliance Francaise สมาคมฝรั่งเศส
2e62-012 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) - อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
2e62-010 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี - อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง
2e62-008 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - โรงแรม ฟอร์จูน บุรีรัมย์
2e62-009 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช
2e62-007 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค
2e62-003 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
2e62-001 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - อาคารปฏิบัติการรวม
2e62-006 บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - โครงการ Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2 อาคาร B
2e62-004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารปฏิบัติการขั้นสูง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
2e62-002 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - อาคารศูนย์เรียนรวม คณะครุศาสตร์
2e62-005 บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - โครงการ Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2 อาคาร A