การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e62-045 บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - Chateau in town @เสนาสเตชั่น อาคาร B
2e62-044 บริษัท เจ้าพระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - Chateau in town @เสนาสเตชั่น อาคาร A
2e62-046 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - Bangkok Horizon สุขสวัสดิ์
2e62-043 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - อาคาร ท.103
2e62-041 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร B
2e62-042 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร C
2e62-040 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร A
2e62-038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - อาคารศูนย์กายวิภาคและฝึกทักษะคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2e62-037 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด - อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2e62-033 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - อาคารกายวิภาคศาสตร์ทางคลินิก
2e62-036 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร C
2e62-034 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร A
2e62-035 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร B
2e62-031 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อาคารโรงพยาบาลสัตว์
2e62-032 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์
2e62-029 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารอุทยานเทคโนโลยี
2e62-030 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
2e62-028 สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา - สำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่
2e62-027 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - อาคารที่ทำการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ (สตง.) (ปรับปรุง)
2e62-026 สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น - อาคาร E (ปรับปรุง)
2e62-025 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - อาคารหอประชุม
2e62-023 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - THE RICHY CONDOMINIUM
2e62-024 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - VERY2 Condominium (Building-A)
2e62-021 บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด - อาคารปิโตรพลัสกรุ๊ป
2e62-022 การเคหะแห่งชาติ - อาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น (อาคาร 6) สำนักงานใหญ่
2e62-020 บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด - อาคารปิโตรพลัสกรุ๊ป
2e62-019 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - อาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงานศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
2e62-018 บริษัท เคแปลน จำกัด - ปิยพัทธ์เพลส คอนโดมิเนียม อาคาร A
2e62-017 บริษัท เคแปลน จำกัด - มารินาแจด คอนโดมิเนียม
2e62-016 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ