การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e63-013 อาคารชุดพักอาศัย คสล. 8 ชั้น จังหวัดปทุมธานี อาคาร B
2e63-009 โครงการ โฮสเทล วิสต้า นาเกลือ
2e63-010 โครงการ เดอะ พาโนร่า พัทยา
2e63-007 อาคารพิพิธภัณฑ์
2e63-008 อาคาร AUDITORIUM
2e63-049 อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร A
2e63-050 อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร B
2e63-047 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอำนวยการ
2e63-048 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารอาการบำบัด
2e62-061 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โครงการ เดอะ มาริน ภูเก็ต อาคาร B
2e62-066 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร คสล. 2 ชั้น)
2e62-064 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - อาคารศูยน์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2e62-062 บริษัท เคแปลน จำกัด - อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระดี่ 3 ชั้น จังหวัดปทุมธานี
2e62-067 โรงพยาบาลเชียงคำ - อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
2e62-060 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โครงการ เดอะ มาริน ภูเก็ต อาคาร A
2e62-065 บริษัท อีโม-ดี จำกัด - อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ
2e62-063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพศึกษา
2e62-058 บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - โรงแรมฟอร์จูน ซีวิว จ.ระยอง
2e62-059 บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - คอนโด เดอะ คอร์ทยาด จ.ระยอง
2e62-057 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - โครงการ The Collect Condominium Rachada 36
2e62-056 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - โครงการ PINO HOTEL
2e62-055 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - อาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
2e62-054 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนกาวีละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
2e62-053 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11
2e62-049 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร A
2e62-052 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร D
2e62-050 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร B
2e62-048 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี
2e62-051 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร C
2e62-047 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก